Kasutustingimused

Teenusest

Krediitium.ee on tasuta teenus, mis aitab kasutajatel võrrelda erinevaid laene ja laenuandjaid. Kuna teenus on kasutajale täiesti tasuta, ei saa meile esitada nõudeid mis tahes kulutuste või hüvitiste vormis. Me töötame täiesti sõltumatutena ja seetõttu ei kontrolli meid ükski laenuandja. Samuti ei ole me mingil viisil seotud laenuandjate äritegevusega, mida me enda veebisaidil loetleme.

Et Eestis võtta laenu, on seadusega nõue, et olete üle 18-aastane. Samas tuleks olla tähelepanelik, et mõned krediidiasutused võivad suuremate laenude andmiseks nõuda kõrgemat vanust kui 18 aastat. Samuti on Eestis ka määratletud ülempiir, milleks on olenevalt laenuandjast kas 70 või 75 eluaastat.

Meie vastutus

Krediitium.ee asub täielikult väljaspool laenuandjate ja laenuvõtjate vahelist kokkulepet ja seetõttu ei võta me vastutust kahjude, võlgade või konfliktide eest, mis võivad tekkida laenuandjate ja laenuvõtjate vahel. Samuti ei võeta vastutust pettuste eest, kuid võime soovitada meetmeid ja suuniseid konfliktide ja probleemide lahendamiseks. Me vastutame ainuisikuliselt sisu eest, mis on saadaval ja avaldatud Krediitium.ee’s.

Samamoodi ei garanteerime, et informatsioon on sajaprotsendiliselt täpne, kuid me panustame et informatsioon oleks võimalikult täpne ja ajakohane.

Isikuandmete käitlemine

Laenutaotlusi ei vormistata meie veebisaidi kaudu, seega ei kogu me kasutajate isikuandmeid. Välja arvatud juhul kui kasutaja ise on sisestanud enda e-postiaadress, et meie uudiskirjaga ühineda. Seetõttu soovitame pöörduda ettevõtte poole, kus olete taotluse esitanud, kui tekib täiendavaid küsimusi oma laenu või oma isiklikuandmete kohta.

Tingimuste muutmine

Krediitium.ee võib alati enda kasutustingimusi muuta. Sellisel juhul uuendatakse seda antud lehel. Kui teil on veel küsimusi Krediitium.ee ja meie teenuse kohta, võtke meiega ühendust
alljärgneval aadressil.

Kasutades Krediitium.ee võrdlustabelit nőustute ülalkirjeldatud kasutustingimustega.

Krediitium.ee
Compary AB
Stora Badhusgatan 18
411 21 Göteborg
Rootsi
E-post: info@krediitium.ee