Laen ettevõttele - võrdle kõiki ärilaene

Kui sa omad ettevõtet ja vajad kiiret rahastamist, siis oled jõudnud õigesse kohta. Krediitium pakub lihtsat ja efektiivset teenust, mis aitab sul võrrelda ettevõtetele pakutavate laenude intresse ja tingimusi. Vajadus laenamiseks võib tekkida erinevatel põhjustel - inventari ostmiseks, investeerimiseks tootmisesse, hangetel või suurtes projektides osalemiseks. Me seletame lahti, mis on faktooring, milliseid erinevaid laene pakutakse ettevõttele ja samuti ka millised eelised ja puudused on ettevõtte laenude puhul. 

Hea intressiga laen ettevõttele

Ettevõtetele on oluline, et oleks juurdepääs likviidsusele ja on mitmeid põhjuseid, miks tekib vajadus, miks likviidsust suurendada. Lihtsaimaks lahenduseks selles olukorras on võtta laen ettevõttele. Laenuturu on mitmeid erinevaid laenupakkujaid, mille vahel saab valida. Samuti pakuvad erinevad ettevõtted erinevaid laenutingimusi – intressimäärasid, lisatasusid ja väljamakse kiirust. Laenutingimused on seotud kui suur on laenatav summa ja kui pikaks perioodiks on laen võetud.

Tagatiseta laen ettevõttele

Samamoodi nagu eraisikutele pakutavaid laena on erinevaid, siis ka ettevõtetele pakutakse erinevaid tüüpe laene. Suures laastus saab ettevõtte laene liigitada nelja kategooriasse.

Esimeseks on tagatiseta laen ettevõttele. Tagatiseta laen on laialt levinud eraisikutele pakutav laen, milleks on näiteks kiirlaen või väikelaen. Sarnastel tingimustel on ka ettevõttel võimalik võtta laenu. Tagatiseta ärilaenud on lühiajalised laenud, mis on võetud kui ettevõttel on ootamatult tekkinud vajadus käibevahenditele ja laenusumma ei ole ülemäära suur. Tihtipeale jääb ettevõtte omanik käendajaks.

Tagatisega laen ettevõttele

Teiseks laenuliigiks on tagatisega laen ettevõttele või teisisõnu ka hüpoteeklaen ettevõttele. Laenuandjaid annavad hüpoteeklaenu ettevõtetele täpselt samadel tingimustel nagu eraisikutele. Ettevõte peab omama kinnisvara, mis seatakse laenu tagatiseks. See on laenuandjale kindlustuseks, et kui laenu võttev ettevõte ei suuda laenu tagastada siis saab laen ikkagi makstud tänu kinnisvara müügile. Tagatisega laenud on pigem pikaajalised ja laenusumma ka suurem.

Laen alustavale ettevõttele

Kolmandaks on laen alustavale ettevõttele ehk stardilaen. See laen on mõeldud uutele ettevõtetele, kes soovivad oma tegevuse alustades väikest rahasüsti näiteks äripinna rentimiseks või muu inventari soetamiseks. Laenu saamiseks on vaja esitada enda äriplaan ja mõnikord on vajalik ka lisatagatis. Enamus juhtudel ei ole tagatis vajalik, kuid juhatuse liige peaks astuma käendajaks.

Krediidliin

Neljandaks liigiks on krediidiliin. Krediidiliini puhul saab ettevõte ise otsustada, kuna ja kui suures mahus on vaja laenu võtta. Intressi tuleb maksta ka ainult sellelt summalt, mida on kasutatud ja mitte kogu summalt. See on hea võimalus, kui ostjad on enda arvete maksmisega hädas ja sul endal on vaja teha rahalisi väljaminekuid.

Liising

Lisaks neile neljale laenuvormile on olemas ka niinimetatud hübriidlaenud, mis on kombineeritud erinevate laenude erinevatest omadustest. Peale klassikalise laenu pakuvad pangad ka teisi tooteid – liising ja faktooring.

Ettevõtete liisingutooted on enda sisult samasugused nagu eraisikute liisingud, kuid ettevõtete puhul on tavapärasem liisida seadmeid. Liisitav seade on ettevõtte kasutuses ja igakuiselt makstakse liisingufirmale liisingutasu. Kui liisinguperiood saab läbi on ettevõttel võimalik seade välja osta.

Faktooring

Nagu liising ei ole ka faktooring laenuteenus, vaid enda väljastatud arvete müümine teisele ettevõttele. See võimaldab ettevõttel enda kassat suurendada ilma, et peaks laenu võtma. Faktooring on eriti mõttekas kui tegemist on pika tähtajalise arvega. Sa saad summa kiirelt kätte ja faktooringupakkuja saab arve maksjalt summa lepingujärgsetel tingimustel.

Ettevõtte laenu tingimused

Üldjoontes võib öelda, et ärilaenu võtmise tingimused ei erine eraisiku tarbimislaenu võtmise tingimustest. Ettevõttel ei tohi olla maksehäireid ega võlgnevust Maksu- ja Tolliametile. Lisaks sellele kontrollitakse ka juhatuse liikmete võlgnevusi. Ettevõtte laen on mõeldud osaühingutele ja aktsiaseltsidele. Füüsilisest isikust ettevõtjad ehk FIE-d ei saa seda tüüpi laenu taotleda.

Väiksemate summade laenamiseks piisab juhatuse liikme käendusest, kui suuremate summade puhul on tagatise olemasolu vajalik. Enamasti sobib selleks kinnisvara. Laenuperiood on erinevate laenuandjate puhul väga erinev. Minimaalseks perioodiks võib olla 1 kuu, kuid laenuperiood võib isegi kesta kuni 10 aastat.

Milliseid dokumente peab esitama? Enamasti piisab viimase kvartali bilanss- ja kasumiaruandest. Kuid suuremate summade puhul võib isegi äriplaan olla vajalik. Äriplaan on enamasti kohustuslik esitada ka uutel alustavatel firmadel. Kindlasti on soovitatav uurida lähemalt laenupakkuja juurest, millised on nende just nende tingimused ettevõtte laenule.

Laen ettevõttele – selle eelised ja puudused

Mis eelised on ärilaenul? Tavaliselt on tagasimaksegraafik paindlikum eriti kui võrrelda eraisikutele pakutavate laenutingimustega. Pealekauba on ettevõtetele pakutavad laenud personaalsemad ja kohandatud ettevõttele, kellele laenud antakse, vastavalt sellele kuidas ettevõtte majanduslik olukord näeb välja. Suuremate laenusummade korral on ka intressid mõistlikumad ja jäävad vahemikku 8-10%. Selle-eest ei ole väiksemate laenusummade puhul vaja tagatist. See teeb ka terve laenuprotsessi tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks.

Lisaks plussidele on ettevõtte laenudel ka miinused. Esiteks juhatuse liige, kes on käendajaks ettevõtte laenule riskib olukorraga, et ta ei saa enam eraisikuna laenu võtta ja isegi liisinguga võib kohati tekkida probleeme. Laenu võtmisega kaasneb alati lisakohustused nagu intressid, kuid peale selle ka erinevad tasud nagu lepingutasud. Mis tähendab, et laenu kogukulukuse määr on tunduvalt kõrgem kui oled algselt arvestanud.